Calendarul principalelor activităţi sportive interne şi internaţionale în anul 2018

Conform actelor normative în vigoare, în Ministerul Afacerilor Interne, activitatea de educaţie fizică şi sport se desfăşoară în scopul menţinerii şi întăririi stării de sănătate a efectivelor, dezvoltării capacităţilor motrice şi a calităţilor psihice din sfera cognitivă, volitivă şi afectivă, al sporirii capacităţii de efort fizic şi psihic, formării şi perfecţionării deprinderilor în mânuirea cu rapiditate şi precizie a armamentului şi tehnicii din dotare, în vederea pregătirii personalului pentru îndeplinirea sarcinilor actuale şi de perspectivă care revin instituţiei noastre.

 

REZULTATELE

CONCURSULUI DE ROMANE POLIŢISTE

ADRESAT PERSONALULUI M.A.I.
– EDIŢIA A V-A –

În urma jurizării creaţiilor înscrise în Concursul de romane poliţiste adresat personalului M.A.I., ediţia a V-a, organizat de Editura M.A.I., a fost declarat câștigător romanul „Toamnă însângerată”, al doamnei Șipoș Helen, comisar-șef de poliție în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității – Inspectoratul General al Poliției Române. Volumul va fi editat și lansat cu prilejul celei de-a XXI-a ediții a Salonului de carte juridică, polițistă și civică al M.A.I.CONCURSUL DE ROMANE POLIŢISTE

ADRESAT PERSONALULUI M.A.I.

-ediţia a V A -

Editura Ministerului Afacerilor Interne organizează cea de-a cincea ediţie a Concursului de romane poliţiste, care se adresează personalului activ din ministerul nostru.

Continuând acest proiect (având în vedere popularitatea de care s-a bucurat în instituţia noastră, valoarea deosebită a romanelor prezentate la ediţiile anterioare ale competiţiei, precum şi aprecierea publicului prezent la Salonul de carte juridică, poliţistă şi civică al M.A.I.), prin editarea romanului cîştigător, Editura M.A.I. completează colecţia specializată Police Club.

 

EDITURA M.A.I.
LA ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Editura Ministerului Afacerilor Interne a fost prezentă, cu un stand de carte profesională, la Ziua Porţilor Deschise pentru Copii, eveniment organizat de Direcţia Informare şi Relaţii Publice, pe data de 31 mai a.c., la sediul ministerului.

 

 

STAND DE CARTE

LA SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE PSIHOLOGIE

AL POLIŢIEI ROMÂNE

Producţia editorială a Editurii M.A.I., incluzând numeroase titluri din domeniul psihologiei, a fost prezentată la standul de carte organizat în zilele de 7-8 iunie a.c., la cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Naţional de Psihologie al Poliţiei Române.

 

 

 

 

DOCUMENTE PRIVITOARE LA COMPANIA DE POMPIERI
                        GIURGIU (1943-1945)

 

Dedicată personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,
dar şi marelui public, lucrarea îşi propune să scoată la lumină
unele documente aflate la Arhivele Naţionale Istorice Centrale
şi care, în perioada 1943-1945, au făcut referire sau au aparţinut
Companiei de Pompieri Giurgiu, precursoarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
"Vlaşca" al judeţului Giurgiu de azi.

 Editura Ministerului  Afacerilor  Interne este din 1972 o prezenţă activă în peisajul cultural contemporan,
impunându-se prin calitatea şi diversitatea tematică a lucrărilor editate. În prezent, abordează o gamă largă de genuri literare şi de domenii: cursuri universitare, manuale, culegeri, ghiduri profesionale de drept, ordine publică, ştiinţe poliţieneşti, administraţie, inginerie, istorie, psihologie, medicină, management, relaţii publice, artă militară, politologie, beletristică, buletine de informaredocumentare, albume de prezentare, broşuri şi pliante de informare
sau cu un bogat conţinut preventiv – în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională.

În anul 2007, Editura Ministerului  Afacerilor  Interne a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (CNCSIS, cod 270).

Editura M.A.I. este principalul furnizor de carte profesională (cu caracter clasificat sau neclasificat) pentru bibliotecile şi punctele documentare din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor. O parte din cărţile editate, apărute în format tipărit sau în format electronic, sunt postate pe site-ul propriu, astfel fiind puse şi la dispoziţia publicului larg.

 
 
 
 
 
     
     
 

 
 
Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI.
Copyright 2010 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturie rezervate